De wijkagent
Wat is uw leeftijd?

Ik ben 62 jaar.

Woont u ook in Groot Driene?

Nee. In de Nijverheid, een wijkagent mag nooit in zijn eigen wijk wonen. Ben wel een geboren en getogen Hengeloer.

Hoe lang zit u al bij de politie?

Ik zit al 40 jaar bij de politie.

Hoe lang moet u nog?

2 á 3 jaar. Dat is iets waarin ik zelf een keuze kan maken.

Hoe bent u bij de politie terecht gekomen? Heeft u eerst iets anders gedaan?

Ik heb MEAO gedaan, Provincie en gemeentes vroegen dat. Dat was alleen maar binnen werken, dat was niks voor mij. Vervolgens heb ik bij Holland Signaal (tegenwoordig heet dat Thales) gewerkt. En tijdens de militaire dienst heb ik gesolliciteerd bij de politie. Toen bij de politieschool begonnen. Ik heb bij de recherche gezeten, motorpolitie, milieupolitie, verkeer in de wijken en de laatste 7 jaar ben ik wijkagent. Als afsluiter van mijn carrière.

Wat is uw rang?

Sinds 1995 ben ik brigadier (komt na de hoofdagent met vier strepen) en heb ik een team onder mij van 12 á 14 mensen. Dat is eigenlijk te weinig, vaak moet ik toch bepaalde dingen zelf doen.

Wat doet u allemaal?

Ik ben een wijkagent, probeer de veel voorkomende problemen op te lossen in de wijk, bijvoorbeeld jeugdoverlast. Ik heb veel overleg met de woningbouw, ik ben het contact tussen de politie en bewoners. Werk veel met externe partners, zoals Mediant, Gemeente Hengelo e.d. We hebben veel "voelhorens" in de wijk. We horen veel te weten over wat er in de wijk gebeurt.

Wat motiveert je in je werk?

Ik ben er voor de mensen, probeer problemen van mensen te oplossen. Heb er een heel tevreden gevoel over om mensen te helpen.

Doet u wel eens iets waar u een ander een bekeuring voor geeft?

Zeker. Ik fiets ook wel eens door rood licht. Niets menselijks is ons vreemd. Ik krijg ook wel eens een bekeuring en moet het net als iedereen betalen.

Kunt u een vreemde/gevaarlijke situatie benoemen die u in Groot Driene en of de Kasbah heeft meegemaakt?

In principe is Groot Driene een rustige wijk. Een incident met een man met een mes. Hij was een psychiatrische patiënt van Mediant die ontslagen werd omdat hij genezen was. Maar dat was dus toch niet zo. Pakte een mes en ging mensen bedreigen. Überhaupt is Hengelo een rustige stad vergeleken met andere steden.

Hoe verhoudt het vandalisme in de Kasbah zich ten opzichte van andere wijken?

Het valt hier hartstikke mee. Ik denk dat het hier lager ligt dan andere wijken. We hebben de jeugdgroep goed in beeld en zoals het nu gaat, valt het wel mee.

Welke tip of raad kunt u als wijkagent aan ons meegeven?

Sociale controle, elkaar goed in de gaten houden, goed weten wat er speelt in de wijk, niet dat je je met elkaar moet bemoeien, maar dat je weet wie je buren zijn. Zodat als er toch iets gebeurt, je elkaar op dingen kunt aanspreken. Of als het met iemand slecht gaat, je bij hulporganisaties aan de bel trekt.

Kunnen hier in de Kasbah ook politie oefeningen georganiseerd worden?

Nee, er worden in wijken geen politie oefeningen gehouden. Volgens mij staat de Kasbah nu goed in het systeem. Ik probeer het wel onder de aandacht van nieuwe collega's te brengen zodat ze weten hoe ze bij de Kasbah moeten komen. Ik zeg heel voorzichtig dat het in het praktijk nu wel goed gaat.