• Home
  • Algemene Voorwaarden Beeldenbank

Algemene Voorwaarden Beeldenbank

Uw afbeeldingen worden geplaatst na goedkeuring (op basis van enkele common sense eisen zoals geen pornografisch materiaal, geweld etc.). Na goedkeuring behoort uw afbeelding toe aan het algemeen goed van het wereld wijde web. Bedenk dit dus voordat u foto’s upload. Het is ten slotte een online toegankelijke website waar uw materiaal publiekelijk op tentoon gespreid gaat worden. Het is uiteraard niet zo dat wij uw materiaal en metadata op enige wijze onethisch zouden behandelen. Lees: Doorverkopen aan derden. Het is ons er puur om te doen een uitgebreid beeld te geven van de Kasbah door de jaren heen.

 

1. Algemeen

1.1. Kasbah.nu is een website van de Bewonersvereniging Kasbah, KvK 40077074, Voorhof 41 te Hengelo.
1.2. Het doel van Kasbah.nu is om de huidige en toekomstige bewoners van de Kasbah te informeren over de geschiedenis en met actuele informatie.
1.3. De gebruiker is degene die upload op de website. Op dit gebruik zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.4. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alles wat er met uploads gebeurt.
1.5. Kasbah.nu zorgt dat er zorgvuldig met de gegevens en de bestanden van de gebruiker om gegaan wordt. 

 

2. Uploaden

2.1. Deze uploadvoorwaarden zijn van toepassing op iedere upload of wijzing van uploads door de gebruiker op Kasbah.nu. 
2.2. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoud te uploaden op de website Kasbah.nu geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2.3. www. kasbah.nu claimt geen enkel intellectueel eigendom voor de bestanden welke zijn geüpload door haar gebruikers.

 

3. Voorwaarden

3.1. Kasbah.nu heeft het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat materiaal door u geüpload naar onze Site een overtreding vormt van hun rechten.
3.2. Alleen eigen werk is toegestaan. De uploader bezit dus alle rechten over de foto. Kasbah.nu is niet aansprakelijk als na plaatsing van de foto op de website alsnog blijkt dat de inzender niet over alle rechten op het ingezonden werk beschikt.
3.3. De uploader vrijwaart Kasbah.nu van alle claims van derden met betrekking tot het ingezonden werk.
3.4. De website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 
3.5. Wij behouden het recht tot het aanpassen van deze service- en beleidsvoorwaarden op enig moment.