Leefbaarheid en Woongenot

Wat doen de wijkbeheerder en de wijkcoach?

 

De wijkbeheerder

De wijkbeheerder zorgt voor de leefbaarheid in de wijk. Bij leefbaarheid moet je bijvoorbeeld denken aan het schoon houden van trappenhuizen, galerijen en het tuin onderhoud. 

De wijkcoach

Een wijkcoach wil dat iedereen prettig woont in zijn of haar eigen wijk en buurt. Helaas lukt dat niet altijd direct en is er soms wat hulp bij nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als mensen overlast ervaren. De wijkcoach probeert eerst te achterhalen wat er nu echt aan de hand is. Want dan kan de wijkcoach mensen ook goed helpen of doorverwijzen, bijvoorbeeld naar zijn/haar wijkteam. De wijkcoach wilt weten wat er speelt en waar het probleem vandaan komt.

Omdat er bij Welbions veel wisselingen van de wacht zijn, kun je het beste op de website van Welbions kijken wie de actuele wijkbeheerder en wijkcoach in de Kasbah is.

https://welbions.nl/het-gezicht-in-de-wijk