Reactie bestuur

Het bestuur van de bewonersvereniging is kort voor de zomervakantie door Welbions uitgenodigd om een presentatie bij te wonen over de invulling van de onderbouw van de Kasbah. We hadden vragen opgesteld om ons zo goed mogelijk voor te bereiden, maar Welbions weigerde die te beantwoorden.

Ze wilden ons alleen mondeling te woord staan, en geen vragen vooraf beantwoorden. De voorlichtingsbijeenkomst bestond uit een powerpoint presentatie door Welbions, en informatie van de zorginstelling, het architectenbureau en Abel Blom. Het bestuur was totaal verrast, en bleef achter met een heleboel vragen. Iedereen ging met vakantie. Degene die onze vragen moest beantwoorden bij Welbions was pas half augustus terug van vakantie. Toen hij onze vragen op papier had beantwoord, riep dat meer vragen op, dan dat het duidelijker werd.

We hebben daarom opnieuw een lijst vragen naar Welbions gestuurd, waar we deze week antwoord op verwachten.

Als we jullie eerder hadden geïnformeerd, was dat onvolledig geweest.

Welbions zegt dat ze de plannen heeft stopgezet totdat het plan aan de bewoners is voorgelegd. Wanneer ze dat willen gaan doen, is niet bij ons bekend.

De vergadering die gepland staat voor vrijdagavond 4 september in de Tempel, is de Algemene Leden Vergadering die dit voorjaar stond gepland, maar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis. In de grote zaal kunnen door de strenge coronamaatregelen die De Tempel moet toepassen, maar 37 bewoners worden toegelaten, naast het bestuur. Deze vergadering is niet bedoeld om actie te voeren tegen de plannen van Welbions. Als er teveel bewoners naar de Tempel komen en de emoties lopen hoog op, kan het bestuur de veiligheid niet waarborgen en moet de vergadering worden afgelast.

Het bestuur gaat in ieder geval de bewoners zoveel mogelijk informeren via de website en nieuwsbrieven. Daarnaast moeten we in dialoog blijven met Welbions, omdat die eigenaar van de Kasbah is.

We moeten als bewoners zelf met nieuwe plannen komen, want er moet wel een oplossing komen voor de onderbouw van de Bazaar. Bestuursleden hebben allemaal drukke werkzaamheden, naast het bestuurswerk.

Alle hulp welkom is, zolang het praktisch en constructief is. We moeten het samen doen en een samen een front vormen. Hierdoor krijgen we een gecontroleerd en duidelijk proces met de beste resultaten.

Namens het bestuur, René Beckmann