Enquête groot onderhoud 21/22

Een goed plan vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.

Dit neemt veel tijd in beslag. Welbions heeft dit jaar gebruikt om het plan voor te bereiden met de klankbordgroep. Nu is het tijd voor jullie inbreng als bewoner. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk bewoners de enquête invullen. Jullie stem is mede bepalend hoe onze woningen er in de toekomst uit komen te zien, dus maak er gebruik van en geef aan wat je wensen zijn! Zodra duidelijk is wat de wensen zijn en wat er aan de woningen moet gebeuren en wat dit gaat kosten, zal er een definitief besluit worden genomen door Welbions. Om het plan door te laten gaan zal minimaal 70% van de bewoners met het plan moeten instemmen. In de voorlopige planning gaan we ervan uit dat ze in de loop van 2021 te kunnen starten met de uitvoering. De werkzaamheden zullen dan medio 2022 gereed zijn.

Hierdoor heeft de klankbordgroep in samenwerking met Welbions een nieuwsbrief en een enquete gemaakt.

Deadline inleverdatum: 2 juli op Bazaar 37 of online invullen, zie link hieronder.

 

Klik hier voor de enquête.