Afgekeurd speeltoestel

Afgekeurd speeltoestel

Afgelopen woensdag (8 december 2021) kregen wij een mail van een beleidsambtenaar van de gemeente. Daarin stond dat het speeltoestel in de Kasbah afgekeurd is en dat het één dezer dagen afgebroken zou worden.

Nu is dat toestel natuurlijk niet zomaar een speeltoestel. Het is in 2008 speciaal voor de Kasbah ontworpen en samen met bewoners gebouwd. De 'erg kort door de bocht' benadering van de gemeente schoot ons dus ook behoorlijk in het verkeerde keelgat. 

Woensdagmiddag hebben we het inspectierapport opgevraagd en woensdagavond zijn we bij elkaar gekomen. Op donderdagochtend hadden we een gesprek met de gemeente en Welbions. Op deze manier hebben we gelukkig de overhaaste afbraak tegen kunnen houden.

Wij zijn nu in contact met het bureau dat destijds het toestel heeft ontworpen en (mede) gebouwd. Met hen samen wordt gekeken of het toestel opgeknapt kan worden. Voor ons is het belangrijk dat er een soort second opinion komt van mensen die gespecialiseerde kennis hebben over dit soort toestellen.

Voor nu worden de 'duikelpalen' en de 'krokodil' weggehaald. Om het belangrijkste deel van het toestel (de kubussen) worden hekken geplaatst zodat er geen mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. We zullen jullie op de hoogte blijven houden.